Controlling

  • analiza kosztów
  • analiza i identyfikacja centrów zysków i centrów kosztów
  • budżetowanie
  • analiza odchyleń: miesieczna/kwartalna/roczna